Vị trí bàn thờ

     VỊ TRÍ BÀN THỜ CŨNG NÊN ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG


Nhà hướng nhâm nên đặt bàn thờ ở vị trí đông bắc hoặc đông nam là tốt. Song nên đặt ở gian nào người hay tập trung là tốt nhất, vì vậy không nên đặt trong phòng ngủ.

Phương đông bắc gồm có 3 hướng: sửu, cấn, dần. Trong đó hai hướng dần và cấn không nên dùng, vì như trên kia đã nói, hướng dần rất khó sử dụng, còn hướng cấn là "quỉ môn". Do đó bàn thờ tốt nhất tránh xa hai hướng này mà chỉ nên dùng hướng sửu.

Nếu phòng đông nam không phải là phòng ngủ thì bàn thờ nên đặt ở phòng này. Khi đó đặt bàn thờ ở một trong 3 vị trí theo hướng: thìn, tốn, tị đều được.

Ngoài ra cũng có những hướng nhà mà vị trí đặt bàn thờ có khi trùng với vị trí nhà bếp, điều đó làm ta thấy không thỏa đáng. Song cũng không nên quá lo lắng về điều này, vì không phải bao giờ cũng trùng hoàn toàn mà luôn luôn có những hướng không trùng.

Các bài khác